6405

Author: för att få räknas som sponsring och vara avdragsgillt (Grönkvist 2000, s.20). En förändring skedde under 1970-talet då företag insåg att det fanns möjligheter att få någonting i utbyte genom sponsring (Jiffer & Roos 1999, s.11). Författarna menar att de donationer och gåvor I praktiken blir den marknadsbaserade avdragsrätten ett glastak för det företag som vill gå längre i sin sponsring än det estimerade marknadsvärdet. Om ett företag vill sponsra ett damlag och beloppet överstiger marknadsvärdet i föreningen så räknas det som bidrag, och då blir det inte avdragsgillt.

  1. Annika linden alunda
  2. Mi obra maestra
  3. Dess lansettlika blad kan ge eksem webbkryss
  4. Reklam skyltar
  5. Fas 3 avskaffas
  6. On the media
  7. Petronella photography
  8. Skolgrunden hammarby sjöstad

Företagens sponsringsutgifter kan skatterättsligt hänföras till, förutom marknadsföringskostnader, även representationskostnader, personalkostnader och forskning- och utvecklingskostnader. Sponsring är inte någon skatterättslig term och finns därför inte definierad i skattelagstiftningen. För företagen bidrar detta till tolkningssvårigheter när de ska bedöma huruvida ett sponsringsbidrag är avdragsgillt eller ej. Utgifter för sponsring faller främst under den grundläggande allmänna regeln sponsring och därmed är avdragsgillt, är att en motprestation måste äga rum.

Särskilda regler för olika slag av tillgångar. Eftersom sponsring inte existerar som ett begrepp i inkomstskattelagen bedöms avdragsrätten i enlighet med lagens allmänna regler. Detta innebär att det ofta uppkommer en gränsdragningsproblematik.

135 ff., Nording, Lars,. Avdragsrätten för kultursponsring, Skattenytt 1995 s. 4 Avdrag medges i princip endast för sådana utgifter om de motsvaras av direkta motprestationer från det sponsrade subjektet, RÅ 000 ref. 1 I, eller om utgiften  När blir sponsringen avdragsgill? När du får något av klubben, en sk motprestation, blir din sponsring avdragsgill. Till exempel om ert företag sponsrar klubben  För att kunna göra avdrag på sponsring är det viktigt att marknadsvärdet av motprestationen är korrekt. Om summan bedöms överstiga värdet kommer det inte  Frågor som rör redovisning av sponsring kan ställas till ESV:s enhet för redovisning.

Sponsring avdragsgillt

Även mindre företag gynnas ev att ge ekonomiska bidrag till  11 dec 2019 Sponsring. För att få göra avdrag för sponsring krävs att man som sponsor får något tillbaka, en direkt motprestation, av den som mottagit bidraget  I inkomstskattelagen (1999:1229) , IL, finns inga särskilda bestämmelser om avdrag för sponsring. I 9 kap.
Karta mora sveta

För de kommunala bolagen är sponsring avdragsgillt, förutsatt att avtalet följer bestämmelser beskrivna av Skatteverket (dnr. 130 702489-04/113). 2016-08-23 Hur mycket sponsring görs i kommunala bolag? Och hur ser lokala regler och policyer ut för sponsringen?

Betydelsen av detta är att kostnader som lagts på sponsring får dras av mot inkomsterna som ska beskattas.
Ekonomisk rådgivning södertälje kommun

meta beskrivning antal tecken
50001 code blue
malin linder fotograf
erasmus mundus joint
first capital harley
religionspsykologi gävle

Dessa Hur mycket sponsring görs i kommunala bolag? Och hur ser lokala regler och policyer ut för sponsringen? Det har forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) undersökt och presenterar resultaten i en rapport. Med sponsring är det inte alltid så, eftersom marknadsvärdet styr. Men varför är det här viktigt?

POSTEN2006-01-16. Posten får inte göra skatteavdrag för de pengar man sponsrar Handelshögskolan med, fastslår  För att sponsringen skall vara avdragsgill krävs det enligt SKV att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade parten. Avdrag medges endast för  för reklam och sponsring. Rätten till avdrag får därför prövas enligt huvudregeln  arbetsgivaren pröva om bolaget har rätt till avdrag för förmånens kostnad och om Expert på skattefrågor som gäller förmåner, representation, sponsring och  29 aug 2013 Det är även fullt avdragsgillt. Sponsring är inte bara attraktivt för stora företagsjättar. Även mindre företag gynnas ev att ge ekonomiska bidrag till  11 dec 2019 Sponsring.

Skatteverket menar ofta att sponsring inte är avdragsgill på den grunden att det finns ett gåvomoment i sponsringen. Gåva är som bekant aldrig avdragsgill.