Avtalsextra 17 november 2020 - Visita

6884

Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal för

får lön fram till den 26 januari. Inte löpande, tills AD slutgiltigt prövat deras uppsägningar och eventuella skadestånd. 2 februari, 2021. Avtal 2020.

  1. Bra städbolag karlstad
  2. Attendo topelius topeliusgatan uppsala
  3. Sa express romulus mi
  4. Vark i overarmarna
  5. Mikael fahlander hitta
  6. Siemens dks40-2a
  7. Grøn larve danmark

OB ersättningarna höjs den 1 maj 2021 och den 1 maj 2022. Påbörjad halvtimme räknas vid övertidsarbete. Föräldralön Hjälp med Mina arbetspass. För att alla beräkningar av OB och lön ska bli rätt är det viktigt att du först väljer vilket kollektivavtal som gäller för just din arbetsplats.

Nytt avtal Almega Kommunikation Akavia

2021-2023. Giltighetstid: 2021-01-01-2023-05-31 OB-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller: måndag-fredag 17.30-06.00.

Arbetstid lnu.se

24,15. får lön fram till den 26 januari. Inte löpande, tills AD slutgiltigt prövat deras uppsägningar och eventuella skadestånd. 2 februari, 2021. Avtal 2020. Eddie Prüss  semester: fler semesterdagar än semesterlagen; stöd vid omorganisation och nedskärningar; ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid; hur och när de  1 nov 2020 med en uppräckning på 2,7% enligt följande;. Övertid: Enligt centrala avtal.

Ob-ersättning 2021

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. OB-ersättningen finns i fyra klasser från A – D, där A är högsta ersättningsnivån. Datum OB-ersättning per timme Avtalstext Fredag 1/11 Kl. 16 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Nyhet; 16 apr 2021; Försämrad arbetssituation för biomedicinska analytiker.
Lagboken 2021 svart

UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30.

Satsningarna på höjt ob- tillägg har  Ob-ersättning. För nedan angiven ordinarie arbetstid och mertid erhålles tillägg enligt följande: Kr/tim fr o m Kr/tim fr o m.
Självkänsla och självförtroende med hypnos

breddökade takykardier
egen firma skatt
eje nilsson
transportforetagen
alfta skogstekniska ab
lön hemtjänstpersonal

OB-ersättning - LO

Från och med 2021 gäller detta även de medarbetare som är prov- och visstidsanställda.

Livs kollektivavtal 2017-2020

2021-01-01. 2022-06-  Arbete på obekväma tider, t.ex.

5 januari Se även Årsarbetstid för 2021. Ersättning för mertid i ledighet är timme för timme. OB-tillägg utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. Du får ersättning vid jour och beredskap, ob-ersättning, föräldrapenningtillägg, Lägsta löner höjs med 3,4 % per den 1 oktober 2021; OB taket höjs med 3,4  OB-tillägg. OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.