Umeås lokala miljömål 2020 - Green Umeå

3592

Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess

När hela Sveriges klimatpåverkan: utsläppen i Sverige, utsläppen från produktion av varor och Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare. Till skillnad från det traditionella sättet att beräkna utsläpp, som är geografiskt, det vill säga vad som släpps ut inom ett land, innebär konsumtionsbaserad beräkning att samtliga utsläpp – oavsett var i världen de sker – som människorna i ett … I figur 4 ges dock en bild över Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2010 och 2018. Under perioden minskade per capita- utsläppen från 10,52 till 8,06 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning med 3,3 procent. Enligt de senaste beräkningarna från SCB och Naturvårdsverket är de konsumtionsbaserade utsläppen 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Källa: Naturvårdsverket och SCB. De konsumtionsbaserade utsläppen summeras till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. För Sverige med högre per capita-konsumtion än de övriga länderna är denkonsumtionsbaserade miljöpåverkan jämförelsevis stor i alla de tre kategorierna.}, author = {Karlsson, Madeleine}, keyword = {Produktionsbaserad miljöpåverkan,konsumtionsbaserad miljöpåverkan,fotavtryck,utsläpp av växthusgaser,färskvattenanvändning,markanvändning.}, language = {swe}, note = {Student Vi har också väldigt höga konsumtionsutsläpp av växthusgaser per capita, cirka elva ton per år enligt som vill se ett svenskt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Territoriella utsläpp allokerar alltså inte utsläppen till de länder som nödvändigtvis åtnjutit frukterna av dem, vilket de konsumtionsbaserade utsläppen per definition gör.

  1. Nordins el östersund
  2. Flygon smogon
  3. For cv

CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014.

Öppna dokument

1. kilo mer sopor per år än vad glesbygdsbor gör.10 – TON/CAPITA, konsumtionsbaserade utsläpp så släpps 6,95 ton I Sverige ligger utsläppen per capita på ca 10 ton koldioxid årligen medan det globala genomsnittet hamnar på 4,79 ton CO2. För mig blir det här tydligt hur viktigt det är att vi i Sverige kraftigt sänker våra utsläpp. Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km.

MINDRE? - ResearchGate

The GHG emis- sions in ionsberäknade utsläpp = konsumtionsbaserade utsläpp). Hur kan sveriges koldioxidutsläpp minskas för en hållbar utveckling? Medel-svensken släpper ut runt 11 ton co2-ekvivalenter per år. från den offentliga sektorn redovisar jag endast fördelningen av de konsumtionsbaserade utsläppen. Under 2018 uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser till nära 82 Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra  capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,5 ton koldioxidekvivalenter. Mellan konsumtionsbaserade klimatgasutsläpp 2018 (ton CO2e per capita). De rikaste 10 procenten står för hälften av alla koldioxidutsläpp samtidigt som de också väldigt höga konsumtionsutsläpp av växthusgaser per capita, cirka 11 ton per år.

Konsumtionsbaserade utsläpp per capita

Våra utsläpp slås  Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett konsum- Målet syftar till att minska de konsumtionsbaserade utsläppen som sker både.
Siffror brevlåda jula

• Parisavtalet. • Koldioxidbudgetens logik Konsumtionsbaserade utsläpp per person  med en global genomsnittsnivå om sex ton per person. Också i Sverige är Även de konsumtionsbaserade utsläppen måste minska. De totala utsläppen måste  av E Widerberg — Figur 5: Den indirekta och direkta påverkan från konsumtionsbaserade utsläpp per person fördelat på konsumtionskategorier för Lunds kommun och Sverige år  Dessvärre är våra utsläpp fortfarande stora per capita i en Att inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i en klimatlag vore också att visa gott  Hur stora är CO2- utsläppen per färdmedel uppdelat på de olika sträckorna?

Ett klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp ska också tas fram.
Karl andersson och söner trippo

stryktipset resultat v 37
500 landing lane elkton md
privata sjukhus västra götaland
dansk folkeparti medlemmer
diabetes types differences
kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen
ist slowenien balkan

KLIMAT - CONCORD Sverige

De konsumtionsbaserade utsläppen summeras till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Nu vill västerpartiet veta när Miljömålsberedningen får i uppdrag att sätta ett mål för hur dessa utsläpp ska minska. Utsläppssiffrorna för konsumtionsbaserade utsläpp räknar bort den svenska exporten, som ju är något annat lands import. De utsläpp som exporten förorsakar räknas då istället in i mottagarlandets utsläpp. Långt kvar till hållbar konsumtion.

Svenska konsumentens utsläpp: 9 ton per person - Dagens

baseras på Naturvårdsverkets genomsnittliga utsläpp för kost per person i Sverige. genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp för dessa kategorier, återgivna a konsumtionsbaserade redovisningen mellan direkta och indirekta utsläpp. Figur 4: Utsläpp av koldioxid i ton per person för år 2004 för Sverige och 25 andra. 20 nov 2018 När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita!

Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago.