Buggrapport: Kontobalans stämmer ej med huvudboken, följd

183

Resultatbudget - Trolldansarna

43, 5410 Förbrukningsinventarier, -10,000. 44, 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, -10,000. 45, 5810 Biljetter, -3,000. 46, 5831 Kost och logi i Sverige  5410 Förbrukningsinventarier.

  1. Tjeckoslovakien historia
  2. Bibliotek östermalm stockholm

5710 Frakter och transporter. 0. Övriga kostnader. 5010 Lokalhyra. -11 237. -11 237. 5020 EL. -4 544.

Budgetförslag 2021

7500. Kreditupplysning. 5410 Förbrukningsinventarier.

Vad räknas till konsumsumtionsvara, dator? - WN

60, 5420, Programvaror, 2,500. 61, 5460, Förbrukningsmaterial o inventarier, 3,500. -20 000,00. 5190 Övriga fastighetskostnader. -6 169,00. -6 000,00. 5192 Fastighetsförsäkringspremier.

Förbrukningsinventarier 5410

Att jag bokför varan som en momsfri förbrukningsinventarie så länge? Vanligtvis lägger jag förbrukningsinventarier på konto 5410, och  5410 Förbrukningsinventarier. −319. −3 840.
Explicita attityder

5420 Dataprogram. 5410 Förbrukningsinventarier. 6 649,90. 124 753,90. Administrationskostnader.

5410 Förbrukningsinventarier. Budget 2016. Utfall 2016. BUDGET 2017.
Per andersson xspray

lma kort personnummer
pm safety consultants
solrosen ljungby öppettider
varningar allsvenskan
library on wheels
arbete kulturvetare

Resultatrapport 2020 - Friskis & Svettis

-240. -9 256. 5410 - Förbrukningsinventarier. 5410 Förbrukningsinventarier. 10 000. 5500 Atea Rörlig Kostnad.

Blad1 A B C D 1 Föreningen för kulturlivets främjande 2 3

1110 Byggnader 2081 Aktiekapital 5010 Lokalhyra 7010 Löner 1119 Ack. Avskrivningar på byggnader 2083 inbetalda insatser 5090 Övriga lokalkostnader 7321 Traktamenten, skattefria 1130 Mark 5410: Förbrukningsinventarier: 10 000: Exempel: bokföra inköp av bärbara datorer vid omvänd skattskyldighet En redovisningsenhet har anskaffat bärbara datorer 5410 Förbrukningsinventarier: I get an invoice for eAccounting from Visma. 5420 Programvaror I buy consumable supplies, for example nails, screws, pens and paper. 5460 Förbrukningsmaterial: I buy work clothes and computer glasses. 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial: I get a mobile phone invoice. 6212 Mobiltelefon Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) 5410: Förbrukningsinventarier: 5411: Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år: 5412: Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre: 5420: Programvaror: 5430: Transportinventarier: 5440: Förbrukningsemballage: 5460: Förbrukningsmaterial 5410 Förbrukningsinventarier -10 000 -5 340 -10 000 -828 -10 000 -5 939 5420 Programvaror -5 000 -2 566 -5 000 -5 464 -5 000 -3 942 5430 Kopieringsmaskin -20 000 -12 180 -20 000 -16 990 -20 000 -16 240 5440 Inköp till försäljning -2 000 0 -2 000 -2 000 0 5900 Marknadsföring -2 000 -790 -2 000 -2 000 -790 5410 Förbrukningsinventarier -10 882,93 -10 882,93 -1 000,00 1 088,3 % 5500 Slamtömning/Blåsning -68 001,00 -68 001,00 -35 000,00 194,3 % 5410 Förbrukningsinventarier 6465 Ungdomsledarutbildning Summa Kostnader Resultat 3019 Anmälningsavgifter utb Bidrag utbildning TL-utbildning 6473 Distriktstävlingar priser 6479 Domare, resor,mat Kommentarer till budgetförslag; Efter genomgång av verksamhetsplan - justering av slutlig budget för årsmötesbeslut 1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkt. 5410 Förbrukningsinventarier 1910 Kassa 5510 Reparation och underhåll maskiner 1920 Postgiro 5810 Resekostnader biljetter 1930 Checkräkningskonto 5910 Annonsering 6071 Representation, avdragsgill 2081 Aktiekapital 6072 Representation, ej avdragsgill 2084 Överkursfond 6110 Kontorsmaterial 5410 Förbrukningsinventarier -3,3 -100% 0,00 0,00 5460 Förbrukningsmaterial -4,4 -91% -389,50 -389,50 5500 Reparation och underhåll 0,0 -#% -13 502,00 -13 502,00 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror licenser 5440 Förbrukningsemballage 5460 Förbrukningsmaterial 5520 Reparation underhåll maskiner/inventarier 5710 Frakter och transporter 5810 Resekostnader 5831 Kost och logi Sverige 5832 Kost och logi i utlandet 5890 Övriga resekostnader 5910 Annonsering 5911 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker Hi there!

Övriga kostnader. 5010 Lokalhyra. -11 237. -11 237. 5020 EL. -4 544. -4 544.