Bostadsrättsföreningen Linnéan 2

3913

Balansrapport - Östra Stranden

Not 10 Ränteintäkter. Ränteintäkter avräkning med Swedbank. Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen. Övriga ränteintäkter (Skattekonto etc). 15 113.

  1. Elektriker utbildning skane
  2. Björn eliasson göteborg
  3. Mall för avvikelserapportering
  4. Installelsetid besiktning
  5. Pension 68 ar
  6. Pedagogen bibliotek

Ränteintäkter. 0,00. 0,00. 1 140,42.

Ränta på skattekonto - Unicell AB Bokföringsforum

Räntekostnader och liknande resultatposter. Not 5-1 287 340-1 236 962. Summa finansiella poster-1 286 898-1 … 8310 Ränteintäkter skattekonto S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt Beräknat resultat 8999 Redovisatresultat Sida: Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Iångfristiga skulder (jvriga räntekostnader . Brf Visinge org Nr: 716419-2655 2016-12-31 25 041 995 4 744 385 29 786 380 -7 161 904 -395 349 -7 557 253 22 229 127 Intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot.

Ekonomisk redogörelse i pdf-format - Brf Alströmer

för.

Ränteintäkter skattekonto

12 019,31. 28 526,73. Ränteintäkter skattekonto. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 är basräntan 1,25 procent.
Mobilt bankid fungerar inte

Basräntan får dock lägst vara 1,25%. Nu införs ett särskilt golv för intäktsräntan, som innebär att om basräntan är 1,25% så ska intäktsräntan på skattekontot vara 0%. Läsa mer.

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Nordvästra Götaland ek. för. Ränteintäkter skattekonto. Övriga ränteintäkter.
Danmark skatte byrde

odla svamp i trädgården
tveksamt uttryck
natus vincere holo cologne 2021
statlig skatt grans 2021
barns rätt att välja boende vid skilsmässa
platslagare pa engelska
sagen vintage

Untitled - Egrannar

Ej skattepliktiga intäkter är intäkter som inte behöver tas med i det skattemässiga resultatet i deklarationen och utgör därför intäkter som skall justeras bort från det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen. Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 2 318 10 117 Ränteintäkter skattekonto 0 441 Ränteintäkter bankkonto 213 8 419 Övriga ränteintäkter 864 629 Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkter hyres/kundfordringar Ränteintäkter, skattekonto Summa Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Räntekostnader för kortfristiga skulder Summa 2013-01-01- 2013-12-31 22 123 276 227 36 457 334 807 2013-01-01- 2013-12-31 1 147 611 173 1 931 2013-01-01- 2013-12-31 204 676 157 Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter hyres/kundfordringar Ränteintäkter, skattekonto Summa Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Räntekostnader för kortfristiga skulder Summa 2016-01-01- 2016-12-31 14 600 17 944 3 016 20 960 2016-01-01- 2016-12-31 114 786 22 161 136 947 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 480 584 Ränteintäkter HSB placeringskonto 427 1 348 Ränteintäkter skattekonto 53 -20 Övriga ränteintäkter 119 194 1 079 2 106 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 34 153 50 415 Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald fastighetsförsäkring Förutbetald bevakning Förutbetald kabel-TV Förutbetald bredband Upplupna ränteintäkter Kortfristiga placeringar Kortfristig placering i HSB Dalarna Not 4 Ränteintäkter revision. Övriga externa kostnader avser direkta kostnader för föreningsveksamhet och styrelse.

Ränteavdrag slopas för företag - nästan - RedovisningsHuset

Ränteintäkter skattekonto. Ränte. 1 043. 2 849.

Ränteintäkter. Ränteintäkter skattekonto. 98 897. 3 572. 8314 Ränteintäkter skattekonto. 16,00.