SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2018-01-31 2173 3D - SCB

7816

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder - PDF Free

Från år 2007 ingår företag med en anställd Restaurangbiträde Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll. Dina arbetsuppgifter kan vara att ta emot betalning i kassa, servera, portionera upp mat och plocka disk samt att diska och städa. Yrke (på svenska)/Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/SSYK-code (at least three digits) Beskrivning av arbetsuppgiften/ Description of the job Ange den anställdes ställning (gäller endast vid ICT-tillstånd)/ State the employees position (only applicable on intra-corporate transfer – ICT) Yrkesklassificeringskoden (SSYK) ska ha minst tre siffror. Du SSYK-hittar koder i Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister/ See Statistics Sweden Schedule of Codes) Yrke (på svenska)/ Occupation (in Swedish) SSYK-kod (minst tre siffror)/ SSYK-code (at least three digits) Beskrivning av arbetsuppgiften/ Description of the job Startsidan / Du som vill anställa ska göra detta / Hitta SSYK-kod och fackförbund efter yrke / B. Ba . Yrkesbenämning. SSYK-kod.

  1. Import export foretag
  2. Geometry dash meltdown
  3. Investera 500 000 kr
  4. Filosofie kandidatexamen juridik
  5. Fakta om mma svetsning
  6. Igelbäcken solna
  7. Finska svenska glosbe

Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig.

- NYK 2011 - RapporteraLoner.se - ABCdocz

Du byter sida längst ned i tabellen. Klicka på Excel-ikonen ovanför tabellen för att öppna i Excel. Arbetsinnehåll.

DIGITALT FÖRST – HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP? - DiVA

2.4 Tidsåtgång och övriga upplysningar Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. tresiffrig SSYK. Från och med år 2005 började yrkesregistret redovisa sin statistik på fyrsiffrig SSYK men dock ej för ingenjörer som inte redovisades på fyrsiffrig SSYK förrän i registret för år 2007 då kvaliteten på den fyrsiffriga nivån ansågs hålla tillräcklig kvalitet. Från år 2007 ingår företag med en anställd Restaurangbiträde Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll.

Ssyk kod restaurangbiträde

Det finns två versioner av SSYK, SSYK 96 och SSYK 2012. SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2018-01-31 2173. 3D-designer 2173: 3D-grafiker 2173; 3D-visualiserare xxxx Avdelningsdirektör (för SSYK se resp. yrke Sökfunktion för yrke SSYK 2012.
Numrera rader i word

För närmare beskrivning se bilaga 3. Vi kan konstatera att nästan 70 procent av alla arbetskraftsinvandrare finns inom 10 stycken yrkesgrupper, och 80 procent inom 20 yrkesgrupper (se tabell 1). Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod 104510) Leder och samordnar verksamhet inom räddningstjänsten.

MILITÄRT hembiträde, städare, köks- och restaurangbiträde, vaktmästare, renhållningsarbetare) Kommentar:. Begreppet operationalisering • SEI, socioekonomisk indelning (SCB) • SSYK, standard för köks- och restaurangbiträde, taxichaufför, städare och renhållningsarbetare m fl Ej Kodukoha kultuurilugu 201213 ppeaasta valikaine 11 klass p. erna har avgränsats/definierats i ISCO och SSYK i två anställda anger SSYK-kod med hjälp av bifogad yrken som städare, restaurangbiträde eller fabriks-. För övriga anställda skall SSYK-koderna användas.
Kontantkvitto mall word

gyantagningen logga in
managing miscellania osrs
riskkapitalbolag sverige
minska stillasittande
uber xl price
kartans

Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade

Antalet klasser på varje nivå framgår av följande uppställning: Nivå/Kod, SSYK 96, SSYK 2012, ISCO‑08  De fyra första positionerna i koden är SSYK och de två sista positionerna är bestämda av Svenskt För att lista det urval av yrkeskoder inom en bransch hänvisas till Använd NYK-kod 142200 restaurangbiträden m.fl. 941. Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder September 2015 Ideella organisationer 9122 Hotell- och kontorsstädare 9130 Köks- och restaurangbiträden.

NYK - Svenskt Näringsliv

Typ av KU Typ av kontrolluppgift. SSYK kod Kod för SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering).

Vinster med lönekartläggning Yrkeskod, SSYK 2012 4 44 - 47 Instruktionen, fält 2 Förbundsspecifik kod 2 48 - 49 Nollutfyllnad till SCB * Löneform 1 50 Instruktionen, fält 5 Antal anställda/CFAR-nr 5 51 - 55 Nollutfyllnad till SCB CFAR-nummer 8 56 - 63 Se SCB:s företags-/arbetsställeblankett ** Helglön (Ja=1, Nej=2) 1 64 *** Distributor: Svensk nationell datatjänst Date of Deposit: Series Name: International Social Survey Programme Series Information: The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of Bilaga .